CÁP THÉP

CÁP THÉP

 

Chuyên cung cấp các loại cáp thép chuyên dụng sử dụng cho các lĩnh vực:

 

1. Cáp Dùng Cho Tàu Thuyền

2. Cáp Dùng Làm Đường Cao Tốc

3. Cáp Dùng Cho Máy Xúc

4. Cáp Dùng Cho Ngành Dầu Khí

5. Cáp Dự Ứng Lực

6. Cáp Dùng Cho Xe Cẩu, Tháp Cẩu

 

KẾT CẤU VÀ QUY CÁCH SẢN PHẨM