DÂY HƠI

-      Dây hơi áp lực cao.

-      Dây hơi chịu nhiệt.

-      Dây hơi Unikyo 8.5mm – 380Kg/Cm2

-      Dây hơi Sinno 8.5mm – 280kg/cm2

-      Dây hơi Manho 8.5mm -320kg/cm2

-      Dây hơi chịu nhiệt Sumo