Tin tức

Ngày đăng:02/03/2011

Các chuyên gia dinh dưỡng đã chỉ ra rằng: Hàu biển là loại động vật giàu kẽm nhất, mỗi 100g hàu tươi có chứa đến 25mg kẽm (trong 100g thịt chỉ là 5,2mg và 0,8mg trong 100g cá tươi). Trong khi đó, thiếu kẽm là một trong những nguyên nhân chính khiến đàn ông suy giảm ham

Ngày đăng:02/03/2011

Các chuyên gia dinh dưỡng đã chỉ ra rằng: Hàu biển là loại động vật giàu kẽm nhất, mỗi 100g hàu tươi có chứa đến 25mg kẽm (trong 100g thịt chỉ là 5,2mg và 0,8mg trong 100g cá tươi). Trong khi đó, thiếu kẽm là một trong những nguyên nhân chính khiến đàn ông suy giảm ham

Ngày đăng:02/03/2011

Các chuyên gia dinh dưỡng đã chỉ ra rằng: Hàu biển là loại động vật giàu kẽm nhất, mỗi 100g hàu tươi có chứa đến 25mg kẽm (trong 100g thịt chỉ là 5,2mg và 0,8mg trong 100g cá tươi). Trong khi đó, thiếu kẽm là một trong những nguyên nhân chính khiến đàn ông suy giảm ham

Ngày đăng:01/03/2011

Các chuyên gia dinh dưỡng đã chỉ ra rằng: Hàu biển là loại động vật giàu kẽm nhất, mỗi 100g hàu tươi có chứa đến 25mg kẽm (trong 100g thịt chỉ là 5,2mg và 0,8mg trong 100g cá tươi). Trong khi đó, thiếu kẽm là một trong những nguyên nhân chính khiến đàn ông suy giảm ham

Ngày đăng:01/03/2011

Các chuyên gia dinh dưỡng đã chỉ ra rằng: Hàu biển là loại động vật giàu kẽm nhất, mỗi 100g hàu tươi có chứa đến 25mg kẽm (trong 100g thịt chỉ là 5,2mg và 0,8mg trong 100g cá tươi). Trong khi đó, thiếu kẽm là một trong những nguyên nhân chính khiến đàn ông suy giảm ham

Ngày đăng:01/03/2011

Các chuyên gia dinh dưỡng đã chỉ ra rằng: Hàu biển là loại động vật giàu kẽm nhất, mỗi 100g hàu tươi có chứa đến 25mg kẽm (trong 100g thịt chỉ là 5,2mg và 0,8mg trong 100g cá tươi). Trong khi đó, thiếu kẽm là một trong những nguyên nhân chính khiến đàn ông suy giảm ham