XÍCH MẠ VÀ XÍCH ĐEN

Các loại xích chuyên dụng:

-      Xích neo tàu

-      Xích mạ

-      Xích nâng (đen )

Xích Mạ

 

Quy Cách

Số Lượng / Bao

Xích Mạ Ø 2.0mm

1 bao = 50kg

Xích Mạ Ø 2.8mm

1 bao = 50kg

Xích Mạ Ø 4.0mm

1 bao = 50kg

Xích Mạ Ø 5.0mm

1 bao = 50kg

Xích Mạ Ø 6.0mm

1 bao = 50kg

Xích Mạ Ø 8.0mm

1 bao = 50kg

Xích Mạ Ø 10.0mm

1 bao = 50kg

Xích Mạ Ø 12.0mm

1 bao = 50kg

Xích Mạ Ø 14.0mm

1 bao = 50kg

Xích Mạ Ø 16.0mm

1 bao = 50kg

   

Xích Đen

 
   

Quy Cách

Số Lượng  / Thùng

 

Xích Mạ Ø 6.0mm

1 thùng = 200m

Xích Mạ Ø 8.0mm

1 thùng = 100m

Xích Mạ Ø 9.0mm

1 thùng = 100m

Xích Mạ Ø 10.0mm

1 thùng = 100m

Xích Mạ Ø 12.0mm

1 thùng = 50m

Xích Mạ Ø 13.0mm

1 thùng = 100m

Xích Mạ Ø 14.0mm

1 thùng = 100m