LƯỚI MẮT CÁO

Grid XG và XS, được sản xuất từ ​​tấm thép có độ dày đặc, có tính thẩm mỹ cao và ưu tiên về khả năng chịu lực lớn, kiên trì, lắp đặt nhanh chống, chi phí bảo mật thấp. mà lưới tiêu chuẩn XG và XS có mặt hầu hết các điểm trọng yếu của quốc gia như: Hàng rào, sàn thao tác, rào chắn toàn bộ.

LOẠI

CHÍ CAO

 Ô LƯU

(SW)

CHI LÀI

Ô LƯU

(LW)

CHI TIẾT

 (T)

BƯỚC TIẾN

 (W)

TRỌN BỘ

(KG / 01M2)

XG19

36mm

101,6mm

3.0mm

7,0mm

9,15

XG20

36mm

101,6mm

4.0mm

7,0mm

12,2

XG 21

36mm

 101,6mm

5,0mm

7,0mm

15,26

XG 22

 36mm

 101,6mm

 6.0mm

7,0mm

18,31

 XG 23

 36mm

 101,6mm

 6.0mm

9,0mm

23,54

XG 24

36mm

 101,6mm

 8.0mm

 9,0mm

31,39

 XG 31

12mm

30,5mm

1,2mm

1.5mm

2,35

 XG 32

12mm

30,5mm

1.5mm

2.0mm

3,92

XG 33

12mm

30,5mm

2.0mm

2,5mm

6,54

XG 41

22mm

50,8mm

1.5mm

2.0mm

2,14

XG 42

22mm

50,8mm

2.0mm

2,5mm

3.56

XG 43

22mm

50,8mm

3.0mm

3,5 mm

7.49

XG 44

22mm

50,8mm

4.0mm

4,5mm

12,84

 XG 51

25mm

61mm

1.5mm

2,5mm

2,35

XG 52

25mm

61mm

2.0mm

3.0mm

3,76

XG 53

25mm

61mm

3.0mm

4.0mm

7,53

 XG 54

25mm

61mm

4.0mm

4,5mm

11.3

 

 

 

Bức tranh 1
XS 53