KHÓA ĐAI

    Chúng tôi, đang cung cấp các loại Khóa Đai bằng kim loại có chất lượng cao, được sử dụng với dây đai thép để đảm bảo liên kết thích hợp.

 

Khóa đai 16 mm, sử dụng cho dây đai thép

Khóa đai 19 mm, sử dụng cho dây đai thép

 Khóa đai 25 mm, sử dụng cho dây đai thép
Khóa đai 32 mm, sử dụng cho dây đai thép
Khóa đai PET , sử dụng cho dây đai nhựa PET