DỤNG CỤ ĐÓNG DÂY ĐAI

1. CÔNG CỤ DỤNG CỤ ĐÓNG DÂY ĐAI THÉP:

       DỤNG CỤ SIẾT DÂY ĐAI THÉP

Bao gồm

  1. Dụng cụ căng dây đai                     

  2. Dụng cụ kẹp Khóa Đai                                      

  3. Khóa đai.                                         

  4. Kéo cắt dây đai

                                                                                                                                                                                                                      

 DỤNG CỤ ĐAI DÂY THÉP BẰNG TAY

BỘ ĐÓNG DÂY ĐAI 16MM-19MM           BỘ ĐÓNG DÂY ĐAI 25MM-32MM 

 

DỤNG CỤ ĐAI DÂY THÉP BẰNG TAY

 

 

 

 

Dụng Cụ Đóng Đai 3 trong 1
                                  16mm - 19 mm

 

 

 

DỤNG CỤ ĐAI DÂY THÉP BẰNG HƠI

 

 

2. CÔNG CỤ DỤNG CỤ ĐÓNG ĐAI NHỰA  PET

  DỤNG CỤ SIẾT DÂY ĐAI NHỰA PET

Bao gồm:  

 

1. Dụng Cụ Căng Dây Đai PET

2. Dụng Cụ Kẹp Khóa Đai PET

3. Dung Cụ Khóa Đai

 

DỤNG CỤ ĐÓNG ĐAI PET BẰNG TAY

DỤNG CỤ ĐÓNG ĐAI PET BẰNG PIN VÀ HƠI