DỤNG CỤ ĐÓNG DÂY ĐAI

1. CÔNG CỤ DỤNG CỤ ĐÓNG DÂY ĐAI THÉP:

       DỤNG CỤ SIẾT DÂY ĐAI THÉP

Bao gồm

  16px">Dụng Cụ Đóng Đai 3 trong 1
                                  16mm - 19 mm

 

MACROLEAGUE MH32   MACROLEAGUE MH35 MACROLEAGUE MH35

DỤNG CỤ ĐAI DÂY THÉP BẰNG HƠI

 

 

 

2. CÔNG CỤ DỤNG CỤ ĐÓNG ĐAI NHỰA  PET

  DỤNG CỤ SIẾT DÂY ĐAI NHỰA PET

Bao gồm:  

 

1. Dụng Cụ Căng Dây Đai PET

2. Dụng Cụ Kẹp Khóa Đai PET

3. Dung Cụ Khóa Đai

 

DỤNG CỤ ĐÓNG ĐAI PET BẰNG TAY

DỤNG CỤ ĐÓNG ĐAI PET BẰNG PIN VÀ HƠI