BĂNG ĐAI THÉP

 Băng Đai Thép có cường độ các bon thấp, được cuốn lạnh và được sản xuất đáp ứng các yêu cầu về độ căng cứng của sản phẩm cần làm.

 Quy Cách:

 

25mm x 0.8mm                          25mm x 1.4 mm

30mm x 0.8mm                          30mm x 1.4mm

50mm x 0.8mm                          50mm x 1.4mm

 

Hình ảnh ứng dụng:

 

 

 

 

Đóng Gói: