NẸP GÓC

-      Cung cấp các loại nẹp góc sử dụng cho ngành gạch, gỗ, đá…..

-      Quy cách:

·         Thông số sản phẩm :

·         Màu chủ yếu :  ( Nẹp Góc Đỏ, Nẹp Góc Đen)

 

Tên sản phẩm

Quy cách sản phẩm 

Quy cách đóng gói

 

 

Nẹp gốc

Dài x rộng
   28 x 28 x 0.8 (mm)

25kg/bao

Nẹp gốc

Dài x rộng
   40 x 40 x (mm)

25kg/bao