CÁP THÉP MAXWIRE

CÁP THÉP CHUYÊN DỤNG:

* Cáp dùng cho cần cảu

* Cáp thép dùng cho khai thác mỏ

* Cáp thép dùng cho tháp cẩu

* Cáp thép dùng cho tàu biển, cảng biển

* Cáp thép dùng cho ngành dầu khí

* Cáp thép dùng cho thang máy ...